This year's main theme:

PMO as the Strategy Bridge

 
 
 

AGENDA

DAY 1 - 16.04.2018

 

8:30 - 9:00 REGISTRATION
9:00 - 9:15

Maciej Bodych - Opening

9:15 - 10:15

KEYNOTE: Mark Price Perry - Business Driven PMO Setup and Management – Testing Your Convictions

Mark Price Perry - Business Driven PMO Setup and Management – Testing Your Convictions

There is no surer way to invite PMO difficulties than to rush into a PMO model and people, process, and tools strategy accompanied by efforts to sell the PMO. Yet, despite lack of success, this is an approach still advocated and taken by many today.

Based upon Perry’s years of PMO research and his three book series, Business Driven PMO Setup and Management (2009), Business Driven Project Portfolio Management (2011), and Business Driven PMO Success Stories (2013), published by J. Ross Publishing, this presentation engages participants in thought provoking case studies and examples, that reveal, challenge, and correct common misguided PMO setup and management approaches.

If you are setting up a new PMO, seeking to improve an existing PMO, or in a highly mature PMO, this presentation will test your convictions, offer you different insights and ideas, and leave you with many “aha” moments that you can apply in the workplace.

Attendees of this keynote presentation will learn the following:
- A new, outside the project management community, perspective on the purpose of the PMO,
- A new way of thinking about how PMOs can be set up and managed,
- A roadmap consisting of three steps, two tips, and one Golden Rule that will ensure a successful and business-driven setup PMO.

10:15 - 10:45

Case Study: Anna Kuziemko - Wdrożenie Biura Projektów w Grupie VIVE

Anna Kuziemko - Wdrożenie Biura Projektów w Grupie VIVE

Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi inicjatywami z uwagi na oszczędności zarówno w ujęciu budżetu jak i czasu ich realizacji. Celem wystąpienia będzie przedstawienie sposobu podejścia do wdrożenia PPM w Grupie VIVE. Przedstawione zostaną główne elementy, które podlegały wdrożeniu: metodyka oraz narzędzia. Ponadto zaprezentowane zostaną kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) jak również jego roli w organizacji.


10:45 - 11:00 COFFEE BREAK 
11:00 - 11:45

Aleksej Kovaliov - Building agile PMO in a public company
– oops, we did it

Aleksej Kovaliov - Building agile PMO in a public company – oops, we did it

N Projects : M Products dilemma
In many organizations there is no PMO, or there is no Agile development, or neither of these and that is unsatisfactory. The trick is, that even when both PMO + Agile development take the roots, they hardly get along with each other.

Projects are unique and temporary, they conflict for the same IT systems resources. Meanwhile IT systems are “timeless” products and live their own lifecycle - continuous support, modifications and development. Project Managers and Agile Leads ignore the specifics of the other side way too often and may find themselves in 2 isolated realities, killing the performance, missing targets and loosing trust in good methodologies.

Challenge of the Agile Public Procurement
Procurement is a tough part of the project management. Public Procurement is a double trouble.

Public Procurement for the Agile project aligned with the internal PMO processes and IT systems lifecycle … becoming a popular challenge for the Public Sector and Enterprises with high transparency standards. Lack of practical examples and support from the regulating authorities leads to denying of using Agile delivery approaches for the public sector projects.

Case Study!
Alexey will share the real life case study of Lithuanian Post “Agile PMO” implementation in 2017. The story covers:
- PMO rules, tools, rating, stage gating process
- Agile teams structure in IT, backlogs, linkage between PMO and IT department
- Product management elements, roles of Project Manager and IT Product Owner
- Public procurement techniques, enabling Agile development by external parties
- Practical Q&A

Recommended for:
- If you are setting up a new PMO, seeking to improve an existing PMO
- If you are planning to adopt Agile methods and practices in organization with or without PMO
- If you have both PMO and Agile, and everyone doing their best, but … the best isn’t good enough :)
- If you are the one believing there is no Project Manager role in Agile
- If you are the one believing there is no Agile in Public Sector


Piotr Ogonowski - Czy korporacja może być Agile?

Piotr Ogonowski - Czy korporacja może być Agile?

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną kluczowe wyzwania związane z transformacją dużych organizacji do modelu zarządzania Agile na przykładzie wybranych wdrożeń. Odpowiemy również na pytanie, czy korporacja może w całości funkcjonować w modelu Agile. Na koniec omówione zostaną kluczowe czynniki sukcesu takiej transformacji.

11:45 - 12:45

Round Table:
PMO in the growing multi company environment


Moderator: Karolina Pawlina

Karolina Pawlina - PMO in the growing multi company environment

This session focuses on finding answers crucial for managing multi company PMO: 
How to optimize management of projects involving several business units?
How to align the portfolio to various goals of different stakeholders?   
How to gain and unify data from businesses of different kinds, how to present the common perspective in a complete and coherent way?
How to implement PMO in new businesses, joining the group?


 Round Table:
Wdrożenie PPM w Ministerstwie Finansów


Moderator: Szymon Wiśniewski

Szymon Wiśniewski - Wdrożenie PPM w Ministerstwie Finansów

Rok 2017 był dla Ministerstwa Finansów czasem dużych wyzwań. Jednym z największych było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), co wiązało się z reorganizacją na szeroką skalę – połączeniem części Ministerstwa i służb skarbowych oraz celnych w całym kraju w jedną strukturę organizacyjną. Dodatkowo określono dwa plany strategiczne wyznaczające cele do osiągnięcia do roku 2020, odpowiednio dla MF oraz nowopowstałej KAS, definiując na nowo misję i wizje organizacji. Kolejnym aspektem były wymagania kierownictwa w zakresie znacznego uszczelnienia w krótkim czasie systemu podatkowego. To wszystko, w połączeniu z kulturą organizacyjną sektora publicznego i dotychczasową silosowością zarządzania, stanowiło kontekst zmian, które dokonywały się w zeszłym roku w Ministerstwie.

Czyli jak z rozproszonej organizacji i działalności przejść do koncentracji na realizacji celów strategicznych? Jak połączyć dwa światy legislacji i IT w celu dostarczania skutecznych rozwiązań biznesowych? I jak zapewnić skuteczne przeprowadzenie dużych zmian organizacyjnych z jednoczesną stabilną obsługą 25 milionów podatników indywidualnych oraz niemal 4 milionów podatników biznesowych?

Poruszane tematy:
- Zarządzanie portfelowe jako element większej układanki czyli co tak naprawdę trzeba zmienić w organizacji.
- Podejście do wdrożenia  portfelowego w organizacji,
- Zarządzanie portfelowe jako sposób realizacji strategii.


12:45 - 13:30 LUNCH 
13:30 - 15:15

Portfolio Experience Café - KNOWLEDGE SHARING SESSION


Designing a SAFE PMO

Key Success Factor of an organizational PMO is to make it SAFE (Strategic, Agile, Functional, Efficient).


The whole workshop will be run by an experienced facilitator Paweł Dąbrowski.

Portfolio Experience Café
Designing a SAFE PMO

Over the past few years we’ve been getting increasingly more involved in the portfolio management topics. The concept that we would like to introduce with this workshop is the outcome of our efforts and our experiences with various organizations. Based on these experiences, we’ve came to a conclusion that a Key Success Factor of an organizational PMO is to make it SAFE (Strategic, Agile, Functional, Efficient). During this workshop, we would like to engage you in a conversation about your perception of being SAFE. It will be an opportunity for you to share your experiences, get familiar with the perspectives of the other practitioners and subject matter experts, and create a unique outcome that you can practically use in your organizations.

Activities during the workshop will focus on the following key themes:
1. PMO as the Strategy Bridge
2. Enterprise Agility
3. PMO Benefits and Challenges
4. Portfolio Management Best Practices
5. PPM Tools implementation Best Practices

Each theme will be facilitated by a different expert specializing in a given area; however, bear in mind that the facilitator’s role will be focused on the process not the content. It is your, who will play the leading part in this unique experience. At this stage, we have confirmed that the facilitators will include Piotr Ogonowski and Maciej Bodych.
The whole workshop will be run by an experienced facilitator Paweł Dąbrowski.

More about Portfolio Experience Café

15:15 - 15:30 COFFEE BREAK 
15:30 - 15:45

PMO AWARD Ceremony:

Results of PMO Award competition

Presentation of winners 

15:45 - 16:45

Laurel Sim - Agility within your PMO

Laurel Sim - Agility within your PMO

This presentation brings thought leadership for organizational project management, sharing perspectives regarding challenges in governance, reporting, and stage-gating in agile-enabled organizations. With an emphasis on lean, agile, and hybrid organizations, this presentation will highlight new approaches for today's PPM environments and consider ready-to-use best practices and key best practices.

Learning Objectives:
• Understanding governance processes in agile, lean, or hybrid environments.
• Take away ready-to-apply techniques in agile governance.
• Obtain real-world business applications in agile stage-gating.

16:45 - 17:00 CLOSING AND LOTTERY 

 

 

DAY 2 - 17.04.2018

 

8:30 - 9:00 REGISTRATION
9:00 - 17:00 WORKSHOP:

Business Driven PMO Setup and Management

by Mark Price Perry

WORKSHOP: Business Driven PMO Setup and Management by Mark Price Perry

Have you ever wondered why the PMO track record has not been better? Do executives use the PMO strategically? Do business unit managers need the PMO? Do agile practitioners even want the PMO? Is the PMO is becoming less relevant to business success and more like a back office support function?

In short, have you ever wondered if your PMO matters or questioned how it could be made more helpful to the organization? If yes, then this one day, highly interactive Business Driven PMO Workshop featuring thought provoking exercises and case examples that reveal the purpose and value of the PMO is for you.

Based upon Perry’s years of PMO research and his three book series, Business Driven PMO Setup and Management (2009), Business Driven Project Portfolio Management (2011), and Business Driven PMO Success Stories (2013), this Business Driven PMO Workshop engages participants in thought provoking case studies and exercises that reveal, challenge, and correct common misguided PMO management, project management, and portfolio management approaches.

This workshop is 8 hours in duration and consists of the following four modules:
Module 1 – Business Driven PMO Management
Module 2 – Business Driven Project Management
Module 3 – Business Driven Portfolio Management
Module 4 – Open Space Roundtable Discussion

This workshop will be limited in attendance to ensure a high degree of interaction and it will provide many aha moments and new insights that can be immediately applied in the workplace.

Attendees of this PMO workshop will learn the following:
- The top reasons why PMOs experience difficulties and sometimes fail,
- A new, outside the project management community, perspective on PMO management, project management, and portfolio management,
- Techniques for facilitating leadership team participation and decision making in establishing the business purpose of the PMO,
- Situation Leadership Techniques that can help PMO Managers more effectively manage teams and servant-lead executives,
- An easy to implement and effective roadmap for PMO setup and on-going PMO management.

 

 

Czy korporacja może być Agile?
PARTNERS
designed by: