This year's main theme:

PMO as a Change Agent

 
 
 
NEWS

Next Speaker...

Today we present our next speaker Szymon Wiśniewski, who will lead Round Table session in Polish about Implementation of PPM in the Ministry of Finance.

Obecnie zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiada za planowanie strategiczne Ministra Finansów oraz pełni funkcję Dyrektora Biura Portfela Programów i projektów MF. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku handel zagraniczny i gospodarka światowa oraz studiów podyplomowych zakresu Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 9 lat związany z administracją publiczną. W latach 2009-2013 zbierał doświadczenie zawodowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pełnił funkcje kierownicze w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie i zarządzanie portfelem projektów i fundusze europejskie. W tym czasie rozwiązania wdrażane w Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymało Wyróżnienie PMO AWARD 2016 za najszybciej rozwijające się PMO.

Ponadto, w 2016 r. związany z firmą Optimatis, gdzie odpowiadał za projekty wdrożeniowe w firmach z branży medialnej.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, zarządzania zmianą, zarządzania dużymi i złożonymi programami, wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania portfelem programów i projektów, zarządzania procesowego, architektury korporacyjnej oraz funduszy europejskich. Członek Rady Programowej Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Posiada certyfikaty Prince2, MSP, P3O, AgilePM, MOR.

 

 

Wdrożenie PPM w Ministerstwie Finansów
PARTNERS
designed by: