This year's main theme:

Delivering the Future

 
 
 
NEWS

Czy dostarczamy to, co obiecujemy?

Rola Biura Zarządzania Projektami to nie tylko dostarczanie rzetelnych i terminowych raportów z postępu prac w projektach. PMO mające duży wpływ na funkcjonowanie firmy to organizacja, która tworzy wartość poprzez maksymalizację zwrotu z inwestycji i zapobieganie stratom wynikającym z nierentownych projektów.

Już 6 czerwca Remigiusz Orzechowski zaprezentuje praktyczne podejście do planowania, prognozowania i raportowania efektów, które dostarczają projekty, zarówno w projektach kaskadowych, jak i zwinnych.

Do zobaczenia!

 

PARTNERS
designed by: