This year's main theme:

Delivering the Future

 
 
 

Warsztat online - 08.06.2022

Warsztat z symulacją: With Flow Management to Enterprise Agility

Flow Management, łączący praktyki Kanban, Lean, TOC oraz psychologii Flow to coraz częściej stosowane podejście umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie projektu, programu oraz portfela prac i projektów oraz uzyskanie przez firmy Enterprise Agility.

Zastosowanie takich praktyk Flow Management, jak wizualizacja realizowanego procesu projektowego, ograniczenie poziomu prac w toku czy zastosowanie i analiza różnego typu mierników, prowadzi do skrócenia czasu realizacji projektów w ramach portfela projektów, płynnego przepływu prac projektowych oraz do wzmocnienia kultury współpracy w zespołach i w firmie.

Symulacja przeprowadzana jest na platformie Kanbanize (www.kanbanize.com/pl) jedynej na rynku platformie zarządzania, która jest skalowalna w naturalny sposób w obu wymiarach – poziomo i pionowo. Z pomocą, której można zacząć pracę z jednym zespołem, rozszerzyć na wiele zespołów, a następnie skalować w górę do poziomu CEO zachowując wszystko co zrobiono do tej pory.

Uczestnicy warsztatu z grą symulacyjną PortfolioFlow doświadczą i poznają jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management oraz Kanban i Lean:

 • Efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów
 • Definiować priorytety projektów w portfelu projektów i lepiej zarządzać zależnościami w projektach i pomiędzy nimi
 • Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów
 • Zarządzać pracą, a nie pracownikami i tworzyć jasne reguły pracy.

 

 

Agenda warsztatu:

 1. Wyzwania zarządzania portfelem projektów w firmach uczestników warsztatu i praktyczne metody radzenia sobie z nimi 
 2. Praktyki Flow Management umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie zespołu, projektu oraz portfela projektów
 3. Gra symulacyjna PortfolioFlow
  • Wprowadzenie do symulacji
  • Symulacja Runda-1: tradycyjne podejście do zarządzania portfelem projektów
  • Retrospektywa: metody uzyskania Flow i rezultatów biznesowych
  • Symulacja Runda-2: zastosowanie praktyk Flow Management na poziomie portfela projektów i poszczególnych zespołów projektowych
  • Retrospektywa: podsumowanie uzyskanych rezultatów biznesowych oraz zastosowanych praktyk  
 4. Wnioski praktyczne – zestawienie praktyk Flow Management możliwych do stosowania przez uczestników warsztatu do zarządzania portfelem projektów i prowadzących do rezultatów biznesowych oraz do zwinności biznesowej.

 

PARTNERS
designed by: