This year's main theme:

Delivering the Future

 
 
 

AGENDA

I DAY - 6.06.2022

 

8:30 - 9:00 MORNING COFFEE
9:00 - 9:10

Maciej Bodych 

Opening

9:10 - 10:15

Keynote
Teodora Bozheva
Project and Portfolio Management Model For a Fast-Changing World  

Teodora Bozheva

Project and Portfolio Management Model For a Fast-Changing World

The world is changing faster than ever before. Project organizations have to deal with the impact of both external, difficult to control events and internal dependencies on limited resources and between projects.

To stay relevant and improve their business outcomes, organizations have to mature their management practices and culture. They need to develop the skills and habits to make quick and adequate decisions and take actions that allow them to continuously meet their customer expectations.

The Project and Portfolio Management with Kanban (KPPM) extension of the Kanban Maturity Model guides PMOs and companies in the adoption of the appropriate practices and way of thinking.

In this talk, based on real world companies examples, Teodora Bozheva is going to present this new approach for growing a culture for successful project portfolio management.

10:15 - 10:30

PMO AWARD Ceremony

Results of PMO Award competition

Presentation of winners 

 

10:30 - 10:45 COFFEE BREAK 
10:45 - 11:30

Jerzy Stawicki & Dariusz Ciechan

Enterprise Agility dzięki zastosowaniu Flow Management 

Jerzy Stawicki & Dariusz Ciechan

Enterprise Agility dzięki Flow Management

 Flow Management łączący praktyki Kanban, Lean, TOC oraz psychologii przepływu to coraz częściej stosowane podejście umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie projektu, programu oraz portfela prac i projektów oraz uzyskanie przez firmy Enterprise Agility.

Podczas prezentacji poznacie Państwo kilka najważniejszych praktyk podejścia Flow Management oraz przykłady ich praktycznego zastosowania na poziomie zespołu, projektu, programu oraz portfela prac i projektów.

Są to takie praktyki jak:

 • Wizualizacja realizowanego procesu, stanu prac zespołu, prac projektu oraz stanu portfela, pozwalającą na szybkie i zrozumiałe uzyskanie „oglądu” sytuacji na poszczególnych szczeblach zarządzania
 • Ograniczenie poziomu prac w toku, pozwalające na skupienie się na realizowanej pracy i eliminujące wielozadaniowość, a co za tym idzie bardziej efektywne dostarczanie projektów
 • Informacje zwrotne w postaci różnego typu sesji i spotkań, pozwalających na częste pozyskiwanie informacji dotyczących zarówno wytwarzanych produktów, jak i sposobu pracy w zespole, czy projekcie
 • Stosowanie różnego typu mierników, jak czas realizacji, przepustowość, efektywność przepływu, czy starzenie się zadania, pozwalających na mierzenie różnych aspektów realizowanych zadań i/lub projektów, analizę tych mierników oraz ciągłe, ewolucyjne doskonalenie pracy na tej podstawie, realizowane wspólnie w zespole.

Zastosowanie powyższych praktyk Flow w spójny sposób na poziomie zespołów, projektów, programów i portfela prac prowadzi do zbudowania całościowego systemu zarządzania portfelem projektów i prac, umożliwiającego uzyskanie tzw. flow, czyli przewidywalnego, stabilnego przepływu wartości na poszczególnych szczeblach systemu projektowego firmy. 

Prezentacja wynika z doświadczeń praktycznych autorów pomagających menedżerom, zespołom i firmom pracować mądrzej, efektywniej i skuteczniej dzięki zastosowaniu Flow Management i platformy Kanbanize. Będzie ona ilustrowana przykładami zastosowania praktyk Flow Management z różnych firm i różnych szczebli zarządzania projektami, od poziomu zespołu do poziomu portfela.

11:30 - 12:00

Remigiusz Orzechowski 

Czy dostarczamy to, co obiecujemy? Rola PMO w zarządzaniu efektami projektowymi

Rola Biura Zarządzania Projektami to nie tylko dostarczanie rzetelnych i terminowych raportów z postępu prac w projektach. PMO mające duży wpływ na funkcjonowanie firmy to organizacja, która tworzy wartość poprzez maksymalizację zwrotu z inwestycji i zapobieganie stratom wynikającym z nierentownych projektów.

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostanie praktyczne podejście do planowania, prognozowania i raportowania efektów, które dostarczają projekty, zarówno w projektach kaskadowych, jak i zwinnych.

12:00 - 12:45 LUNCH 
12:45 - 14:00

Angelika Chrapkiewicz-Gądek

Zdobądź swój szczyt!

Angelika Chrapkiewicz-Gądek

Zdobądź swój szczyt!

Prelekcja będzie poświęcona wzmocnieniu swojej pewności siebie oraz współpracy zespołowej opartej na kluczowych wartościach, takich jak: zaufanie, odwaga i wytrwałość. Ponadto autentyczna historia przedstawiona podczas wystąpienia będzie dowodem oswajania słabości w siłę i moc, która pomaga zdobywać wszelkie szczyty - te prawdziwe i te umowne: osobiste i zawodowe.

14:00 - 14:45

Łukasz Wala

Transformacja Maspex w organizację projektową 

Łukasz Wala

Transformacja Maspex w organizację projektową

Dowiedz się, jaką zmianę przeszedł Maspex podążając w kierunku transformacji w ostatnich latach. Będzie o zrewolucjonizowanym sposobie prowadzenia projektów w organizacji, tworzeniu portfeli, centralizacji funkcji prowadzenia projektów i budowaniu kompetencji nakierowanych na zarządzanie projektami.

 
14:45 - 15:00 COFFEE BREAK 
15:00 - 15:45

PMO w BGK - Zwycięzca PMO Award 2020

Anna Kowalik & Justyna Kwiatkowska & Paweł Charążka

& Damian Komar

PMO w BGK – Zwycięzca PMO Award 2020

Dowiedz się jaką drogę przebyło BGK transformując zarządzanie projektami:

- Jak ewoluowało podejście do budowania centralnego portfela zmian,

- Co uważamy za kluczowe czynniki sukcesu, 

- Gdzie widzimy pole do dalszego rozwoju?

Opowiemy o fundamentach roli PMO, o połączeniu ze strategią i zarządzaniem procesowym, o tym jak budujemy świadomość organizacji i kompetencje w prowadzeniu projektów.

Zapraszamy!

15:45 - 16:45

Keynote
Americo Pinto 
What Makes a World-Class PMO  

Americo Pinto

What Makes a World-Class PMO

What factors can contribute to the success of a PMO? What is the future of project management offices?

You've probably heard a lot about trendy PMO models and what the future PMO should look like. There are numerous points of view, but the real-world experience shows that magic pills do not determine PMO success.

Hearing the voices of those who work in the PMO trenches can help us understand many challenges. And while there is no single path to success, there are common elements that can suggest how to make our PMOs invaluable to the top management and the organization.

In his session, Americo Pinto (co-author of the book WHAT MAKES A WORLD-CLASS PMO with Jack Duggal) will anticipate firsthand some insightful advice obtained by the authors from a comprehensive survey and interviews with dozens of seasoned PMO Leaders globally, members of the PMO Global Alliance community. Their book will be released in the second half of 2022.

 

16:45 - 17:00 CONTEST AND CLOSING 

 

 

II DAY - 7.06.2022

 

8:30 - 9:00 MORNING COFFEE
9:00 - 17:00

 

WORKSHOP

Advanced Value-Oriented PMO Strategies and Practices

by Americo Pinto

Americo Pinto

Advanced Value-Oriented PMO Strategies and Practices

In a world of constant change, many PMO Leaders have been challenged to rethink their PMOs to ensure that they truly deliver value to their respective organizations. However, this task is neither simple nor easy.

A myriad of magic pills attempts to persuade us that there are ideal PMO models that we must implement in our organizations to achieve success. But real-world experience in the PMO trenches has shown that the key is to come back to the basics, focusing on what truly matters to have the value of our PMO recognized, which is the only way to make it thrive.

In recent years, Americo Pinto has had the privilege of closely observing the evolution of hundreds of PMOs from various countries as members of the PMO Global Alliance, the world\'s largest community of PMOs.

In this workshop, Americo Pinto will share practical insights from this fantastic learning journey, inspiring you to rethink your beliefs and ideas regarding making your PMO indispensable to your organization and executives.

 WHO SHOULD ATTEND?

 • PMO Leaders, Sponsors and Executives
 • PMO Staff
 • PMO Consultants
 • Project Managers who wish to transition their careers to PMO Leaders

* Regardless of your prior knowledge of PMO, this workshop will help you gain a better understanding of the topic from a variety of perspectives.

 BENEFITS:

 • Realize why so many PMOs fail sooner or later.
 • Learn the most critical steps to establish a new value-oriented PMO or re-energize an existing PMO.
 • Understand what to do if the value of your PMO is not recognized.
 • Learn how to keep your PMO on track and relevant to its executives.
 • Start creating performance indicators for your PMO.
 • Understand how to assess and plan the maturity of the PMO.
 • Discover the upcoming PMO trends and how they will impact you, your PMO, and your organization.

III DAY - 8.06.2022

 

8:30 - 9:00 MORNING COFFEE
9:00 - 17:00

 

WORKSHOP online

Warsztat z symulacją: With Flow Management to Enterprise Agility 

by Jerzy Stawicki & Dariusz Ciechan

Jerzy Stawicki & Dariusz Ciechan

Warsztat z symulacją: With Flow Management to Enterprise Agility

Flow Management łączący praktyki Kanban, Lean, TOC oraz psychologii Flow to coraz częściej stosowane podejście umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie projektu, programu oraz portfela prac i projektów oraz uzyskanie przez firmy Enterprise Agility.

Zastosowanie takich praktyk Flow Management, jak wizualizacja realizowanego procesu projektowego, ograniczenie poziomu prac w toku czy zastosowanie i analiza różnego typu mierników, prowadzi do skrócenia czasu realizacji projektów w ramach portfela projektów, płynnego przepływu prac projektowych oraz do wzmocnienia kultury współpracy w zespołach i w firmie.

Symulacja przeprowadzana jest na platformie Kanbanize (www.kanbanize.com/pl) jedynej na rynku platformie zarządzania, która jest skalowalna w naturalny sposób w obu wymiarach – poziomo i pionowo. Z pomocą, której można zacząć pracę z jednym zespołem, rozszerzyć na wiele zespołów, a następnie skalować w górę do poziomu CEO zachowując wszystko co zrobiono do tej pory.

Uczestnicy warsztatu z grą symulacyjną PortfolioFlow doświadczą i poznają jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management oraz Kanban i Lean:

 • Efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów
 • Definiować priorytety projektów w portfelu projektów i lepiej zarządzać zależnościami w projektach i pomiędzy nimi
 • Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów
 • Zarządzać pracą, a nie pracownikami i tworzyć jasne reguły pracy.

Agenda warsztatu:

 1. Wyzwania zarządzania portfelem projektów w firmach uczestników warsztatu i praktyczne metody radzenia sobie z nimi 
 2. Praktyki Flow Management umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie zespołu, projektu oraz portfela projektów
 3. Gra symulacyjna PortfolioFlow
  • Wprowadzenie do symulacji
  • Symulacja Runda-1: tradycyjne podejście do zarządzania portfelem projektów
  • Retrospektywa: metody uzyskania Flow i rezultatów biznesowych
  • Symulacja Runda-2: zastosowanie praktyk Flow Management na poziomie portfela projektów i poszczególnych zespołów projektowych
  • Retrospektywa: podsumowanie uzyskanych rezultatów biznesowych oraz zastosowanych praktyk  
 4. Wnioski praktyczne – zestawienie praktyk Flow Management możliwych do stosowania przez uczestników warsztatu do zarządzania portfelem projektów i prowadzących do rezultatów biznesowych oraz do zwinności biznesowej.

PARTNERS
designed by: