This year's main theme:

PMO as the Transformation Enabler

 
 
 

Piotr Ogonowski

Presentation title:
Czy korporacja może być Agile?

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną kluczowe wyzwania związane z transformacją dużych organizacji do modelu zarządzania Agile na przykładzie wybranych wdrożeń. Odpowiemy również na pytanie, czy korporacja może w całości funkcjonować w modelu Agile. Na koniec omówione zostaną kluczowe czynniki sukcesu takiej transformacji.

 

 

 

 

 

PARTNERS
designed by: