This year's main theme:

PMO as the Transformation Enabler

 
 
 

Szymon Wiśniewski

Presentation title:
Wdrożenie PPM w Ministerstwie Finansów

Rok 2017 był dla Ministerstwa Finansów czasem dużych wyzwań. Jednym z największych było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), co wiązało się z reorganizacją na szeroką skalę – połączeniem części Ministerstwa i służb skarbowych oraz celnych w całym kraju w jedną strukturę organizacyjną. Dodatkowo określono dwa plany strategiczne wyznaczające cele do osiągnięcia do roku 2020, odpowiednio dla MF oraz nowopowstałej KAS, definiując na nowo misję i wizje organizacji. Kolejnym aspektem były wymagania kierownictwa w zakresie znacznego uszczelnienia w krótkim czasie systemu podatkowego. To wszystko, w połączeniu z kulturą organizacyjną sektora publicznego i dotychczasową silosowością zarządzania, stanowiło kontekst zmian, które dokonywały się w zeszłym roku w Ministerstwie.

Czyli jak z rozproszonej organizacji i działalności przejść do koncentracji na realizacji celów strategicznych? Jak połączyć dwa światy legislacji i IT w celu dostarczania skutecznych rozwiązań biznesowych? I jak zapewnić skuteczne przeprowadzenie dużych zmian organizacyjnych z jednoczesną stabilną obsługą 25 milionów podatników indywidualnych oraz niemal 4 milionów podatników biznesowych?

Poruszane tematy:
- Zarządzanie portfelowe jako element większej układanki czyli co tak naprawdę trzeba zmienić w organizacji.
- Podejście do wdrożenia  portfelowego w organizacji,
- Zarządzanie portfelowe jako sposób realizacji strategii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS
designed by: