This year's main theme:

Delivering the Future

 
 
 

Maciej Madziński & Oskar Kurlanc

Jak wdrożyć PMO z maksymalnym zaangażowaniem pracowników? Case Akademii Leona Koźmińskiego

W trakcie prezentacji pokażemy, jak wdrażaliśmy Biuro Projektów w Akademii Leona Koźmińskiego będącej najlepszą niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym w Polsce. Opowiemy, o tym jak wdrożyć biuro projektów w organizacji i z jakimi wyzwaniami mierzyć się na różnych etapach tego wdrożenia. Pokażemy, jak wspieramy realizację strategii Uczelni. Podzielimy się tym jak udało nam się zrealizować i utrzymać działające z sukcesami biuro projektów przy maksymalnym zaangażowaniu pracowników Uczelni. Opowiemy o planach na przyszłość i o tym dlaczego uważamy, że znaczenie Biur Projektów będzie rosło.

 

 

 

 

 

PARTNERS
designed by: