This year's main theme:

Delivering the Future

 
 
 

Piotr Ogonowski

Dlaczego strategiczne transformacje się nie udają?

Na przykładach kilku projektów transformacyjnych przeanalizujemy główne źródła sukcesu i porażek takich projektów. Omówimy rolę czynnika ludzkiego oraz typowe scenariusze będące przyczyną niepowodzeń.

 

 

 

 

 

 

PARTNERS
designed by: