This year's main theme:

PMO as the Transformation Enabler

 
 
 

Joanna Gulbierz & Robert Kański

Czy przyszła pora na Change Management Office w Transformacji? - jak osiągnąć biznesowe rezultaty dzięki współpracy CMO&PMO na przykładzie EFL S.A.

Wystąpienie jest oparte o doświadczenia Transformacji Grupy EFL. Podczas wystąpienia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

a.  powody wdrożenia Zarządzania Zmianą w Grupie EFL i wartość biznesowa Zarządzania Zmianą,
b.    czym się zajmuje Change Management Office, jaką wartość dostarcza w Transformacji?
c.    w jaki sposób układa się współpraca PMO i CMO? – oczami PMO i oczami CMO
d.   rola Change Managera, współpraca pomiędzy Change i Project Managerami,
e.   jak skutecznie wdrażać CMO w organizacji na styku z PMO? – doświadczenia i wnioski na przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS
designed by: