This year's main theme:

PMO as a Change Agent

 
 
 

Krzysztof Ogonowski

Jak zamieniać niewygodę w przygodę w turbulentnych czasach, czyli o „fabryce zmian”?

Potrzeba dynamicznego dostosowania organizacji do zmian w otoczeniu oznacza konieczność zmian w sposobie pracy pracowników. To, co ze strategicznej perspektywy Zarządu jest wyzwaniem biznesowym, z indywidualnego punktu widzenia pracowników jest wyjściem poza strefę komfortu, niewygodą. Zmian przybywa, tempo ich wdrażania nie spada, w wielu organizacjach pojawia się syndrom „nasycenia” a nawet „przesycenia” zmianami.  

Wdrażanie w firmie projektów niosących zmiany, oznacza więc w praktyce wdrażanie zmian na poziomie każdego pracownika, którego one dotyczą. Nie wystarczy więc skutecznie zarządzać wieloma PROJEKTAMI – potrzeba sprawnie zarządzać wieloma ZMIANAMI. Zarządzanie portfelem zmian mocno przypomina zarządzanie wieloma projektami, jednak skupia się na jednym elemencie ryzyk: tzw. „czynniku ludzkim”.

W jaki sposób PMO może stać się w organizacji centrum kompetencji właśnie w tym zakresie – zarządzania portfelem zmian? Jak do kompetencji PMO „dokleić” zdolność do skutecznego wdrażania wielu zmian w tym samym czasie? Jak zapewnić powtarzalność rezultatów w tym zakresie – czy są tutaj sprawdzone metody i narzędzia? Co zrobić, aby PMO skutecznie zbudowało nową kompetencję – nie tylko wśród PM i zespołów projektowych, ale także wśród innych kluczowych uczestników zmian? Czy wystarczy przeszkolić określone grono osób, aby taką kompetencję zbudować?

Na te i na inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas wystąpienia na temat „fabryki zmian” – systemowego rozwiązania pozwalającego PMO stać się centrum kompetencji niezbędnej w stale zmieniającym się otoczeniu.


PARTNERS
designed by: