Panel dyskusyjny: Rola PMO w zarządzaniu efektami projektów

Coraz szybciej biegamy z tymi teczkami, ale czy coś z tego wynika dla naszej organizacji? Aktualne oczekiwania w stosunku do PMO wykraczają poza skuteczną realizację projektów. Organizacje chcą również wiedzieć, czy warto realizować dane przedsięwzięcie oraz jak sprawdzić czy rzeczywiście osiągnęliśmy efekty. Czy w tej sytuacji PMO powinno zajmować się tym obszarem? Dlaczego mamy zabierać pracę Sponsorom projektów? W jakim zakresie warto kontrolować efekty poprojektowe? Doświadczeniami w w/w obszarach podzielą się z nami eksperci i praktycy PMO.

W dyskusji udział wezmą m.in. Katarzyna Renn, prof. dr hab. Emil Bukłaha, Rafał Gęślicki, Remigiusz Orzechowski