PMO Jutra - wizja i oczekiwania na przykładzie Nest Banku - Karolina Mitraszewska, Przemysław Buraczyński

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane obecnie realizowane funkcje PMO (organizacja, priorytetyzacja i realizacja zmian, stosowane wskaźniki). Poznamy również przykłady wniosków z doświadczeń z realizowanych projektów. Druga część prezentacji dotyczyć będzie wizji PMO na przyszłość. Poznamy w jaki sposób trendy na rynku i wynikające z tego kierunki będę realizowane w PMO. Kluczowym aspektem prezentacji będzie przedstawienie wizji PMO Jutra ze strony Wiceprezeski Zarządu oraz Dyrektora odpowiedzialnego za ciągły rozwój Biura Zarządzania Projektami. Jakie będzie PMO przyszłości w Nest Banku?