Warsztat: Hybrydowe zarządzanie projektami - Maciej Bodych

Popularność podejścia zwinnego oraz wyjście agile poza IT spowodowało, że projekty realizowane z wykorzystaniem zwinnych technik zaczęły docierać do głównych projektów firm i najwyższych struktur organizacji. Jednak oczekiwania dyrekcji co do przewidywalności przedsięwzięcia oraz wymagania jednostek kontrolnych nie pozwalają zastosować „czystego” zwinnego podejścia. W takiej sytuacji powinniśmy zainteresować się hybrydowym podejściem do zarządzania projektami, które zakłada połączenie w jednym projekcie tradycyjnych narzędzi budowania środowiska projektowego z elastyczną filozofią, wartościami i  technikami zwinnego podejścia. 

Hybrydowe podejście jest już w praktyce używane w wielu organizacjach dzięki indywidualnemu podejściu kierownika projektu, który na podstawie specyfiki projektu, środowiska pracy oraz umiejętności i wiedzy zespołu łączy różne metody w swoim projekcie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poznać specyfikę hybrydowego zarządzania projektami wraz z przykładami zastosowania.

Cele warsztatu:

  • Nauka hybrydowego zarządzania projektami
  • Umiejętność wyboru i dostosowania metodyk do rodzaju i skali projektu
  • Poznanie przykładowych zastosowań hybrydowego podejścia do zarządzania projektem
  • Zrozumienie typowych modeli połączenia tradycyjnego i zwinnego zarządzania projektem

Korzyści dla uczestników:

  • Zrozumienie specyfiki jednej z najszybciej rozwijającej się dziedziny zarządzania projektami
  • Umiejętność analizy specyfiki własnego projektu, wyboru metodyk i narzędzi efektywnej organizacji przedsięwzięcia