Warsztat: Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym projektu w praktyce - Remigiusz Orzechowski

 • Wprowadzenie
  • Czym jest uzasadnienie biznesowe projektu?
  • Dlaczego warto je stosować?
 • Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym projektu
  • Planowanie uzasadnienia biznesowego
  • Aktualizacja i monitorowanie uzasadnienia biznesowego
 • Podsumowanie
  • Korzyści ze stosowania uzasadnienia biznesowego i jego ograniczenia
  • Automatyzacja zarządzania uzasadnieniem biznesowym projektu