Zarządzanie priorytetami i zasobami w portfelu projektów – przykład wdrożenia - Mariusz Świerczyński

Tematem wystąpienia będzie prezentacja doświadczeń z wdrożeń efektywnego zarządzania portfelem projektów w dużych organizacjach. W ramach prelekcji zobaczymy cały proces budowania, optymalizacji oraz kontroli portfela projektów: od wymagań biznesowych, przez budowę portfela inicjatyw, decyzje portfelowe oraz finalną roadmapę projektów. Ważnym aspektem wdrożenia efektywnego zarządzania portfel projektów jest również zaangażowanie organizacji w ustalanie priorytetów i budowę roadmapy oraz jasne określenie ról różnych beneficjentów. Podczas wystąpienia odpowiemy też na pytanie, czy są nam potrzebne narzędzia w tym procesie.